woensdag 28 januari 2009

Boeren uit de steentijd na 7000 jaar nog steeds niet geïntegreerd!Een tijdje terug publiceerde Het Vrijevolk een artikel met deze racistische taal in de inleiding.
"Waarom zoveel tijd en geld verspillen aan pogingen tot integratie van ingestroomde vreemdelingen die helemaal niet willen integreren? Ze zijn niet gekomen om zich aan te passen aan onze levensstijl. De Aziatische of Afrikaanse levensstijl zit in hun DNA. "
Daarop reageerde ik met dit satirische artikel.

___
Onlangs is een onderzoek gedaan naar het DNA van de europeaan. Hieruit bleek dat zo’n 80% van de huidige nederlanders afstammen van Jager/Verzamelaars, de oorspronkelijke bewoners van Europa. 20% blijkt af te stammen van boeren uit het middenoosten die hier de landbouw introduceerden. http://www.nrc.nl/wetenschap/article2030713.ece/Mannen_stammen_meestal_af_van_jagers Zoals iedereen weet zijn jagers mensen die met name hun intelligentie nodig hebben om te overleven. Alleen door slimheid, inzicht en kennis is een dier in staat een prooi te bemachtigen. Het is geen toeval dat carnivore dieren in intelligentie herbivore dieren ruimschoots overtreffen. Bij mensen is dit niet anders. De immigranten die hier kwamen als boer hadden die intelligentie niet nodig om te overleven. Gewoon routine en discipline is hetgeen dat een boer nodig heeft. Zo is ook bekend dat de duitsers meer van deze boerengenen hebben, een volk dat bekend staat om deze kwaliteiten. Verder verschilden de boeren in levenswijze van de jagers. De boeren vestigden zich op vaste plekken waardoor ze andere sociale structuur hadden als de jagers. In een vaste verblijfplaats waren hierarchische structuren en werden vreemdelingen gewantrouwd aangezien deze het mogelijk op hun oogst gemunt zouden kunnen hebben. Dit maakt de boer een xenofoob en gezagsgetrouw mens dat een inmense weerzin had tegen afwijkend gedrag immers een kleine statische gemeenschap zou snel ten onder gaan bij wanorde. De jagers waren mensen die rondtrokken en vreemden waren voor hun een noodzakelijke verrijking van de genenpoel. Verder waren ze tolerant want iedereen was nodig , ze hadden niet de luxe die de boeren hadden iemand te kunnen uitsluiten. Waar de boeren hun religieuze behoeften zagen in hiërarchische patriarchale goden die niet ontstemd dienden te worden waren de jagers aanbidders van meer matriarchale natuurgoden die naast ze leefden als broeders. Ze wilden de natuur niet aan banden leggen en begrepen dat ieder vogeltje zong zoals het gebekt was. De nieuwgekomen boeren uit het middenoosten begrepen deze houding niet en konden zich derhalve niet aanpassen aan het jagersvolk. Ondanks hun modernere manier van leven hebben zij naar 7000 jaar slechts 20% van onze Hollandse genen weten te beïnvloeden. Een teken dat de jagers in ons land een superieur ras waren wen dat nog steeds zijn. Want dat deze boeren nog steeds niet geïntegreerd zijn blijkt uit het feit dat 20% van de Nederlandse bevolking nog steeds niks heeft begrepen van de normen en waarden van de oorspronkelijke bevolking. Nog smeken zij om orde en discipline en willen afwijkende mensen het liefst straffen, nog steeds zijn zij bang voor vreemdelingen. Na 7000 is het deze mensen nog steeds niet gelukt te integreren in Nederland dat een land is dat bij uitstek een land genoemd kan worden waar de oude normen en waarden van vrijheid, tolerantie en levensgenot van de jagers in de volksaard verweven zijn. Niet voor niks stond ons land tot voor kort bekend als het land van seks, drugs & rockN roll. Iets dat de sjamanen van de Jagers ook symboliseerden. De bekrompen boeren proberen heden ten dage Nederland hun uitheemse normen en waarden op te leggen dat zie je duidelijk als je kijkt naar Geert Wilders een typisch exponent van een onaangepaste boer. Ook op sites als http://www.vrijevolk.nl/ wordt gemaakt door dat boerenras uit het midden-oosten. Racisme, Xenofobie en intolerantie zit deze mensen nu eenmaal in hun genen en ze willen nu hun uitheemse normen en waarden opdringen aan de vrije jager/verzamelaars van Nederland.

2 opmerkingen: